Przetwarzanie danych osobowych

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie

 1. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów

tel: 87 643 49 20 fax: 87 643 54 54

e-mail: pzd@st.augustow.wrotapodlasia.pl

 

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Augustowie (16-300) przy ul. Wojska Polskiego 54 NIP  846-14-28-349, REGON: 790675890 informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 54, e-mail: pzd@st.augustow.wrotapodlasia.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest OPTINEX - Zbigniew Walicki, rodo@optinex.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywanych zadań wynikających ze Statutu jednostki,
  2. przetwarzania danych osobowych wynikających z realizacji korespondencji, w tym skarg, wniosków, petycji i innych dokumentów składanych przez interesantów,
  3. prowadzenie opracowań statystycznych,
 4. administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora  
 5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, firmy/wykonawcy usług powierzonych
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).


Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie

Data wytworzenia: 2018-08-22

Wprowadzający: Mariusz Markowski

Modyfikujący: Mariusz Markowski

Data modyfikacji: 2018-08-22

Opublikował: Mariusz Markowski

Data publikacji: 2018-08-22

Rejestr zmian